Het Mestverwerkingsloket

"Het loket voor het Projectbureau lokale mestverwerking en het Mestinvesteringsfonds."

Wat is het Mestverwerkingsloket?

Het loket is bedoeld voor iedereen die initiatieven op het gebied van mestverwerking in praktijk willen brengen, zoals veehouders, loonbedrijven, investeerders en technologiebedrijven.

Bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking kunt u terecht voor kennis en advies met betrekking tot de ontwikkeling van mestverwerkingslocaties.

Bij het Mestinvesteringsfonds kunt u onder bepaalde voorwaarden terecht voor mede 
financiering van uw mestverwerkingsinitiatief.

De veehouderijsector in Nederland staat voor de uitdaging om de productie en afzet van waardevolle producten uit dierlijke mest vorm te geven. Trefwoorden hierbij zijn ondermeer de terugwinning van nutriënten, het opwekken van groene energie, het beperken van transportkilometers en kostenefficiency.

<>Inventarisatie

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet inventariseren jaarlijks de mestverwerkingscapaciteit
in Nederland. De inventarisatie is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor
veehouders beschikbaar is om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.

Landelijk rapport 2017

Bekijk het rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit van 2017.

Bekijk

Landelijk rapport 2016

Bekijk het rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit van 2016.

Bekijk

Landelijk rapport 2015

Bekijk het rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit van 2015.

Bekijk