Nieuws

Vacature

Het projectbureau Lokale Mestverwerking en het bureau Mestafzet zijn op zoek naar een directeur/bestuurder voor een nieuw op te richten stichting. De stichting 'Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding' zal hét kenniscentrum zijn voor mestverwerking in Nederland. Het betreft een samenwerkingsverband en intermediair tussen overheid en het bedrijfsleven dat onafhankelijk zal opereren. Ben jij een verbindende visionair die het verschil weet te maken in politieke- en beleidsprocessen? Neem dan contact met ons op


Nieuwsbrief

Actuele zaken worden middels een digitale nieuwsbrief gecommuniceerd. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen klik dan hier.

Ook u kunt de inhoud bepalen. Hebt u suggesties of wilt u uw initiatief onder de aandacht brengen? Laat het ons weten door te mailen naar de eindredacteur Mirjam Schreuders via mschreuders@projectenltonoord.nl .