Deelnemers

Een groot aantal mengvoerleveranciers ondersteunen het tot stand komen van mestverwerking door deel te nemen in het Mestinvesteringsfonds. Zij hebben zich contractueel verbonden aan het beschikbaar stellen van investeringskapitaal voor de achtergestelde leningen aan de partijen, welke door het fonds worden geselecteerd.