MestInvesteringFonds

Het MestInvesteringsFonds is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal voerleveranciers en LTO Noord, ZLTO, LLTB en NVV. Ook andere bedrijven in de periferie van de veehouderij kunnen zich hierbij aansluiten. 

Het doel van het fonds is om financiering van kansrijke initiatieven te ondersteunen danwel mogelijk te maken. Het fonds participeert niet zelf maar voorziet in achtergesteld vermogen zodat financering mogelijk wordt.

Om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vervolgens wordt contact met u opgenomen over het vervolg. Alleen projecten die aan de voorwaarden voldoen kunnen in behandeling worden genomen.

LET OP: Er worden op dit moment geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Meer informatie over het MestInvesteringsFonds