Projectbureau


Onze ambities

Het doel van het projectbureau is om te komen tot een versnelling van de ontwikkeling van lokale initiatieven voor het verwaarden van mest.

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking is een gezamenlijk initiatief van Mestac, LLTB, Agrifirm Exlan. LTO Noord en ZLTO en stichting Mestbank Zuid.

Vanuit deze organisaties is een team specialisten bijeengebracht met alle benodigde expertises op het gebied van de ontwikkeling van mestverwerkingslocaties.


Deskundigheid

Agrarische ondernemers maar ook overheden kunnen met hun vragen terecht bij het Projectbureau.

U kunt het Projectbureau Lokale Mestverwerking onder meer raadplegen voor:

  • Kennis en advies
  • Haalbaarheidsberekeningen en  business cases
  • Projectontwikkelingsactiviteiten
  • Projectmanagement

De combinatie van expertises binnen één samenwerkingsverband is uniek. Onder meer kunt u het projectbureau raadplegen voor vergunningstechnische achtergronden, planologische vraagstukken, mestverwerkingstechnieken, mestmarkt, projectontwikkeling en last but not least kennis van de agrarische sector. Desgewenst kan extra capaciteit en specifieke kennis van de participerende organisaties worden geleend of ingehuurd. Bovendien beschikt het Projectbureau ook op bestuurlijk niveau over korte lijnen met ministeries, provincies, waterschappen en gemeentes.


Onze specialisten

Het team van het Projectbureau Lokale Mestverwerking bestaat uit specialisten van de verschillende participerende partijen.

  • Linda Verriet-Janssen(NVV)
  • Dries van den Elzen (Agrifirm Exlan)
  • Peter Schepers (Agrifirm Exlan)
  • Msc. Kees Kroes (Projecten LTO Noord)
  • Johan van Diepen (LLTB)
  • Jos van Gastel (Promillicon namens ZLTO)


Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van het projectbureau maak dan gebruik van het contactformulier van het Projectbureau. Naar aanleiding van uw verzoek zal één van onze experts contact met u opnemen.

Partners projectbureau