Voorwaarden financiering

De volgende voorwaarden gelden rondom de financiering:

  1. Om in aanmerking te komen moet er een financieringsaanvraag bij een vertrouwde financiële instelling beschikbaar zijn.
  2. Deelnemers moeten minimaal 20 – 30% eigen vermogen van de totale projectfinanciering inbrengen
  3. Ondersteuning is voor maximaal 30% van de projectfinanciering, met een maximum bijdrage van het fonds van € 750.000,- per project.
  4. De bijdrage van het Mestinvesteringsfonds bedraagt maximaal € 1,50 per kilogram geëxporteerde fosfaat uit overige mest (zijnde niet pluimveemest).
  5. De fondsvergoeding is 3%, plus 2% inflatieopslag
  6. Vanaf het 2e jaar dient de fondsvergoeding te worden voldaan