Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mestafzet inventariseren jaarlijks de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. De inventarisatie is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor veehouders beschikbaar is om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.


De rapporten van de Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit van voorgaande jaren kunt hieronder vinden:

Rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2017

Rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2016

Rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015

Rapport Landelijke Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2014